Tag Archives: Carbon dioxide

Reductie CO2-emissie

Om het broeikaseffect tegen te gaan zal de wereldwijde CO2 emissie moeten worden teruggedrongen. Dat is zeker geen onmogelijke opgaaf. Maar we moeten er wel zo snel mogelijk mee beginnen. Een emissiedaling van 3% per jaar is wellicht haalbaar. Een emissiereductie van 10% of meer is nauwelijks denkbaar zonder grote economische schade. In Science laat Stocker aan de hand van een eenvoudig model zien dat, indien we de temperatuurstijging tot 2 graden willen beperken, we uiterlijk in 2020 met een reductie van 3% CO2 emissie per jaar moeten beginnen. Wachten we tot 2040, dan wordt het onmogelijk deze doelstelling te halen.

Tijd voor actie dus!

 

Advertisements