Category Archives: energy

fossiele brandstofreserve

Voor diegenen die geinteresseerd zijn in de fossiele brandstofreserves en daar een onafhankelijk rapport over willen lezen, is er goed nieuws. Er is weer een update van de Energy watch group verschenen.

Conclusie: De gecombineerde piek van alle fossiele brandstoffen wordt voor 2020 verwacht. Dat betekent dat we binnen kort een groot verschil kunnen verwachten tussen de vraag naar en de productie van energie.

Over schaliegas en -olie is het rapport skeptisch.

Advertisements

schaliegas

Er is grote opwinding over schaliegas, met name in de Verenigde Staten. In de afgelopen jaren is de productie van schaliegas met een faktor 5 gestegen. Er wordt al geroepen dat de VS in 2020 weer onafhankelijk van de import van fossiele brandstof zullen zijn. Dat is hoogst onwaarschijnlijk. In een recente studie – Drill Baby Drill– laat David Hughes zien dat  bij de zgn fracking methode slechts 10% van het aanwezige gas gewonnen wordt. Een put produceert slechts enkele jaren gas, waarna honderd meter verderop een nieuwe put moet worden geslagen. Bij de belangrijkste gasvelden is de productie alweer aan het dalen, wat betekent dat er een enorme hoeveelheid putten (7000) per jaar moet worden geslagen om de productie op peil te houden. Bovendien zijn de CH4-lekkage en de productiekosten (in energietermen) zo hoog dat het zelfs onwaarschijnlijk is dat dit schaliegas beter voor het milieu zou kunnen zijn dan het gebruik van kolen.

De vraag is dan ook hoe europa met deze schaliegas voorraden zou moeten omgaan. Zie ook het blog van Evert Wesker!

Gashydraten

Het journaal meldde het afgelopen weekend dat Japan een geslaagde proef heeft gedaan om methaan te winnen uit ‘ijs’, de zogenaamde gashydraten zeer diep op de zeebodem. Zie ook de Japan Times. Het gaat hier om een vorm van onconventionele fossiele brandstof, die, in tegenstelling tot conventionele brandstof, moeilijk winbaar is.

De vraag is wat de kosten van deze winning zijn, in geld en voor het milieu. Is het mogelijk dit gas te winnen zonder schade aan de zeebodem en zonder dat er methaan (een sterk broeikasgas) de atmosfeer in lekt?

Nog interessanter is de vraag wat de verhouding tussen de geinvesteerde hoeveelheid energie en de daarmee gewonnen energie. Ik heb nog geen data voor gashydraten gevonden, maar voor teerzandolie is dat rond de 1:7. Vergelijk dat met windenergie. Daar wordt 50x de energie teruggewonnen die voor de fabricage van de turbine nodig is!