Category Archives: climate

Carbon tracker

In het rapport dat Lord Stern in 2007 maakte voor de Engelse regering, noemde hij global warming het grootst mogelijke voorbeeld van marktfalen. Zowel de onbekendheid met de gevolgen van CO2 emissie als het niet beprijzen van de externe kosten die deze emissie tot gevolg heeft, maken dat de markt niet adequaat op dit probleem reageert.

In een gemeenschappelijk studie van het Grantham institute en Carbontracker benadert Stern dit probleem van een andere kant:

Vroeg of laat zullen overheden inzien dat de maatschappelijk kosten van CO2 emissie enorm zijn. Zij zullen dus regels opstellen om te voorkomen dat de gevaarlijke grens van 2 graden wordt overstegen. Het is makkelijk uit te rekenen, hoeveel CO2 uitstoot er dan nog mogelijk is. Dat blijkt substantieel lager te zijn dan de nu bekende/winbare fossiele reserves.

De conclusie is nu dat het zeer riskant is te investeren in bedrijven die geen rekening houden met deze ontwikkeling. De waardering van bedrijven, voor zover die uitgaat van een ongeremde productie van CO2 zou dus naar beneden moeten worden bijgesteld.

 

Advertisements

Reductie CO2-emissie

Om het broeikaseffect tegen te gaan zal de wereldwijde CO2 emissie moeten worden teruggedrongen. Dat is zeker geen onmogelijke opgaaf. Maar we moeten er wel zo snel mogelijk mee beginnen. Een emissiedaling van 3% per jaar is wellicht haalbaar. Een emissiereductie van 10% of meer is nauwelijks denkbaar zonder grote economische schade. In Science laat Stocker aan de hand van een eenvoudig model zien dat, indien we de temperatuurstijging tot 2 graden willen beperken, we uiterlijk in 2020 met een reductie van 3% CO2 emissie per jaar moeten beginnen. Wachten we tot 2040, dan wordt het onmogelijk deze doelstelling te halen.

Tijd voor actie dus!

 

IPCC klimaatvoorspelling

Natuurwetenschap wil betrouwbare voorspellingen doen.

Het feit dat de gemiddelde temperatuur op aarde over de afgelopen 10 jaar constant bleef, was voor sommige mensen reden te twijfelen aan de juistheid van de IPCC modellen en de relatie tussen CO2 uitstoot en klimaatverandering in het bijzonder.

Daarom is het goed te lezen dat ook de ontwikkeling van de gemiddelde temperatuur op aarde over de laatste 10 jaar goed begrepen kan worden. In een recent artikel (http://iopscience.iop.org/1748-9326/7/4/044035) laten Rahmstorf et al. zien dat de geringe temperatuurstijging van de afgelopen jaren het gevolg is van de variabiliteit van onder meer de inkomende zonnestraling en de uitstoot van vulkanen. Hierdoor komt er minder zonlicht op aarde.

Gecorrigeerd voor deze effecten is de temperatuurontwikkeling zoals verwacht op basis van de IPCC modellen. Dat betekent dat het broeikaseffect onverminderd doorgaat. Dat is een minder goed bericht!