Carbon tracker

In het rapport dat Lord Stern in 2007 maakte voor de Engelse regering, noemde hij global warming het grootst mogelijke voorbeeld van marktfalen. Zowel de onbekendheid met de gevolgen van CO2 emissie als het niet beprijzen van de externe kosten die deze emissie tot gevolg heeft, maken dat de markt niet adequaat op dit probleem reageert.

In een gemeenschappelijk studie van het Grantham institute en Carbontracker benadert Stern dit probleem van een andere kant:

Vroeg of laat zullen overheden inzien dat de maatschappelijk kosten van CO2 emissie enorm zijn. Zij zullen dus regels opstellen om te voorkomen dat de gevaarlijke grens van 2 graden wordt overstegen. Het is makkelijk uit te rekenen, hoeveel CO2 uitstoot er dan nog mogelijk is. Dat blijkt substantieel lager te zijn dan de nu bekende/winbare fossiele reserves.

De conclusie is nu dat het zeer riskant is te investeren in bedrijven die geen rekening houden met deze ontwikkeling. De waardering van bedrijven, voor zover die uitgaat van een ongeremde productie van CO2 zou dus naar beneden moeten worden bijgesteld.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s