Monthly Archives: May 2013

De toekomst van waterstof

Shell ziet weer toekomst in waterstof (http://nos.nl/artikel/505568-shell-ziet-toekomst-in-waterstof.html). Dat is goed nieuws.

Waterstof is nodig om de fluctuaties in de energieproductie door duurzame bronnen op te vangen. Deze fluctuaties treden zowel op korte als lange tijdschalen op (uren/seizoenen).

Waterstof kan in ondergrondse zoutkoepels worden opgeslagen (http://en.wikipedia.org/wiki/Underground_hydrogen_storage), maar het kan ook gebruikt worden om brandstofcel-auto’s van energie te voorzien. Met waterstof kan met zwaardere transportmiddelen een grotere afstand worden afgelegd. Waterstof en batterijen zijn beide nodig om op electrisch transport over te schakelen. In Duitsland wordt voor dat doel langs de snelwegen een netwerk van waterstofstations opgezet (http://en.wikipedia.org/wiki/Clean_Energy_Partnership).

Waterstof kan ook aan het aardgasnetwerk worden toegevoegd. Tot een zeker percentage kan het met het methaan worden meeverbrand. Het zou handig zijn als er een techniek ontwikkeld werd om het waterstof op een goedkope manier van het aardgas te scheiden. Dan zouden de waterstofauto’s hun waterstof uit het aardgasnetwerk kunnen betrekken.

Tenslotte is het mogelijk met waterstof en CO2 koolwaterstoffen (bijvoorbeeld methaan) te produceren. Het voordeel daarvan is dat we zo voorkomen dat de CO2 concentratie in de lucht verder oploopt.

Advertisements

Carbon tracker

In het rapport dat Lord Stern in 2007 maakte voor de Engelse regering, noemde hij global warming het grootst mogelijke voorbeeld van marktfalen. Zowel de onbekendheid met de gevolgen van CO2 emissie als het niet beprijzen van de externe kosten die deze emissie tot gevolg heeft, maken dat de markt niet adequaat op dit probleem reageert.

In een gemeenschappelijk studie van het Grantham institute en Carbontracker benadert Stern dit probleem van een andere kant:

Vroeg of laat zullen overheden inzien dat de maatschappelijk kosten van CO2 emissie enorm zijn. Zij zullen dus regels opstellen om te voorkomen dat de gevaarlijke grens van 2 graden wordt overstegen. Het is makkelijk uit te rekenen, hoeveel CO2 uitstoot er dan nog mogelijk is. Dat blijkt substantieel lager te zijn dan de nu bekende/winbare fossiele reserves.

De conclusie is nu dat het zeer riskant is te investeren in bedrijven die geen rekening houden met deze ontwikkeling. De waardering van bedrijven, voor zover die uitgaat van een ongeremde productie van CO2 zou dus naar beneden moeten worden bijgesteld.

 

fossiele brandstofreserve

Voor diegenen die geinteresseerd zijn in de fossiele brandstofreserves en daar een onafhankelijk rapport over willen lezen, is er goed nieuws. Er is weer een update van de Energy watch group verschenen.

Conclusie: De gecombineerde piek van alle fossiele brandstoffen wordt voor 2020 verwacht. Dat betekent dat we binnen kort een groot verschil kunnen verwachten tussen de vraag naar en de productie van energie.

Over schaliegas en -olie is het rapport skeptisch.