schaliegas

Er is grote opwinding over schaliegas, met name in de Verenigde Staten. In de afgelopen jaren is de productie van schaliegas met een faktor 5 gestegen. Er wordt al geroepen dat de VS in 2020 weer onafhankelijk van de import van fossiele brandstof zullen zijn. Dat is hoogst onwaarschijnlijk. In een recente studie – Drill Baby Drill– laat David Hughes zien dat  bij de zgn fracking methode slechts 10% van het aanwezige gas gewonnen wordt. Een put produceert slechts enkele jaren gas, waarna honderd meter verderop een nieuwe put moet worden geslagen. Bij de belangrijkste gasvelden is de productie alweer aan het dalen, wat betekent dat er een enorme hoeveelheid putten (7000) per jaar moet worden geslagen om de productie op peil te houden. Bovendien zijn de CH4-lekkage en de productiekosten (in energietermen) zo hoog dat het zelfs onwaarschijnlijk is dat dit schaliegas beter voor het milieu zou kunnen zijn dan het gebruik van kolen.

De vraag is dan ook hoe europa met deze schaliegas voorraden zou moeten omgaan. Zie ook het blog van Evert Wesker!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s