Gashydraten

Het journaal meldde het afgelopen weekend dat Japan een geslaagde proef heeft gedaan om methaan te winnen uit ‘ijs’, de zogenaamde gashydraten zeer diep op de zeebodem. Zie ook de Japan Times. Het gaat hier om een vorm van onconventionele fossiele brandstof, die, in tegenstelling tot conventionele brandstof, moeilijk winbaar is.

De vraag is wat de kosten van deze winning zijn, in geld en voor het milieu. Is het mogelijk dit gas te winnen zonder schade aan de zeebodem en zonder dat er methaan (een sterk broeikasgas) de atmosfeer in lekt?

Nog interessanter is de vraag wat de verhouding tussen de geinvesteerde hoeveelheid energie en de daarmee gewonnen energie. Ik heb nog geen data voor gashydraten gevonden, maar voor teerzandolie is dat rond de 1:7. Vergelijk dat met windenergie. Daar wordt 50x de energie teruggewonnen die voor de fabricage van de turbine nodig is!

Advertisements